خوش آمدید

چند نکته در زمینه تشخیص اراضی ملی و مستثنیات

چند نکته در زمینه تشخیص اراضی ملی و مستثنیات

 در زمینه زمین مرجع کردن عکسهای هوائی بویژه استفاده از عکسهای هوائی 1:20000 دهه چهل شمسی در زمینه تشخیص اراضی ملی چند نکته تکمیلی باستحضار میرسد:

1- با توجه به قانون ملی شدن جنگل‌های کشور (مصوب 27/10/1341 هيأت‌وزيران) و نیز ماده 9 آیین نامه اجرایی قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده 56 قانون حفاظت و بهره برداری مصوب 1373.7.16 ، یکی از منابع قابل استناد در این زمینه عکس های هوائی پوششی کشور در سالهای 1345 تا 1349 می باشد که به مقیاس 1:20000 عکسبرداری گردیده است.

2-  پس از معاینه محل و نقشه برداری از اراضی متنازع فیه باید جفت عکس هوائی مربوطه از طریق اندکسهای سازمان نقشه برداری و سازمان جغرافیائی شناسائی و پس از زمین مرجع نمودن با استفاده از علائم عکسی گوشه عکس Fiducial Mark و نیز نقاط کنترل (نقاطی که در عکس و زمین معلوم بوده و در مرحله نقشه برداری مختصات دقیق آن تعیین گردیده است) نسبت به جانمائی محدوده متنازع فیه روی عکس هوائی اقدام گردد.


درصورتیکه منطقه بزرگ بوده و چندین عکس را شامل شود می توان از روشهای مثلث بندی هوائی به منظور کاهش نقاط کنترل بهره جست.

3- در نهایت با استفاده از استرئوسکوپ (آنالوگ و یا دیجیتال) نسبت به تشخیص وجود آثار زراعت بصورت استرئوسکوپی (سه بعدی) در محدوده اقدام و محدوده اراضی ملی و مستثنیات ترسیم گردد.

در این خصوص چند نکته حائز اهمیت می باشد:

الف) زمین مرجع نمودن عکس هوائی با Aline نمودن آن بوسیله نرم افزارهائی همچون اتوکد و ... تفاوت فاحشی دارد بطوریکه درصورت بزرگ بودن محدوده (بیشتر از حدود 1000 متر) و یا کوهستانی بودن منطقه، بعلت خطای جابجائی ناشی از اختلاف ارتفاع Relief  و نیز مرکزی بودن سیستم تصویرگری عکس (perspectivity) ، روش اخیر دارای خطا بوده و این خطا بعضا به چند ده متر نیز میرسد . این خطا وقتی بارزتر میگردد که هدف موزائیک کردن چند عکس باشد ، در این صورت عملا عکسها با یکدیگر اصطلاحا Match  نمی شوند.

ب) دید سه بعدی برای تشخیص عوارض بویژه آثار زراعت بسیار حائز اهمیت بوده و تاکید می گردد که برای تشخیص از جفت عکس هوائی استفاده گردد.

ج) اکیدا توصیه می گردد از نقشه های تهیه شده از عکسهای فوق الذکر برای تشخیص اراضی ملی استفاده نگردد . چرا که با بررسی های انجام شده اپراتورهائی که در سالهای ماضی وظیفه تبدیل عکس به نقشه را بر عهده داشته اند، بصورت کلی یک منطقه را زراعت و یا بایر ترسیم نموده اند و به جزئیات محدوده ها براساس دستورالعملهای وقت توجهی نداشته اند. بعلاوه خطای انسانی در ترسیم محدوده ها مزید بر علت می گردد.
بدیهی است با توجه به ماهیت عکس هوائی، برخلاف نقشه امکان دخل و تصرف در عکس هوائی وجود ندارد.
د) بعضا به علل مختلف ممکن است تشخیص آثار زراعت در عکسهای هوائی فوق قطعیت نداشته باشد. لذا توصیه میگردد با اعمال روشهای پردازش تصویر نسبت به شفاف سازی عکسها اقدام گردد. گرچه بعضا و به ندرت اعمال این روشها نیز سودمند نمی باشد.

در شکل زیر وضعیت عکسهای هوائی 1:20000 مذکور و سازمان متولی واگذاری آن نشان داده شده است.

​​

1396/7/20
سید محمد ایازی
کارشناس رسمی دادگستری در رشته نقشه برداری

 


  • نویسنده : admin
  • تاریخ : يكشنبه 19 آذر ماه 1396
  • 2707 بازدید
  • 0 نظر