فعالیت در NGOهای تخصصی فعالیت در NGOهای تخصصی
 • فعالیت در سازمانها و  NGO های تخصصی

 • فعالیت در سازمانها و  NGO های تخصصی

 • نایب رئیس جامعه صنفی مهندسان  نقشه بردار خراسان

 • کارشناس رسمی دادگستری در رشته نقشه برداری

 • کارشناس رسمی سازمان نظام مهندسی ساختمان (ماده 27)

 • عضو هیئت مدیره و دبیر سازمان نظام مهندسی معدن استان خراسان رضوی (1393 تا 1397)

 • دارای پروانه آموزش و نظارت از سازمان نظام مهندسی ساختمان استان خراسان رضوی

 • دارای پروانه آموزش و نقشه برداری از سازمان نظام مهندسی معدن استان خراسان

 • نماينده ایران در همايش پنجاهمين هفته فتوگرامتري ، اشتوتگارت آلمان (شهريور 84)

 • نماينده ایران در همايش FIG Working Week 2012 ، رم ایتالیا (اردیبهشت 91)

 • عضو گروه كاري تخصصي   The MicroStation Community (TMC) موسسه  Bentley System

 • عضو گروه تخصصي  Intergraph GeoSpatial

 • عضو انجمن علمی مهندسی نقشه برداری و ژئوماتیک ایران