خوش آمدید
سایت اختصاصی سید محمد ایازی : آرشیو مطالب

دي-ماه 1396

مطالبنظراتمشاهدهامتیازتاریخعمليات
Farsi نمونه تصاویر هوائی آنالوگ042410يكشنبه 10 دي ماه 1396چاپ فایل PDF 
Farsi نمونه تصاویر هوائی رقومی040080يكشنبه 10 دي ماه 1396چاپ فایل PDF ماه مورد نظر را از لیست انتخاب کنید :