خوش آمدید
سایت اختصاصی سید محمد ایازی : آرشیو مطالب

آذر-ماه 1396

مطالبنظراتمشاهدهامتیازتاریخعمليات
Farsi چند نکته در زمینه تشخیص اراضی ملی و مستثنیات041990يكشنبه 19 آذر ماه 1396چاپ فایل PDF 
Farsi جدول تبدیل واحدها041880شنبه 18 آذر ماه 1396چاپ فایل PDF 
Farsi نقشه های 1:25000065400شنبه 18 آذر ماه 1396چاپ فایل PDF 
Farsi پایگاه داده مکانی پایه کشور037460شنبه 18 آذر ماه 1396چاپ فایل PDF 
Farsi تاریخچه عکسبرداری شهر مقدس مشهد038020سه شنبه 14 آذر ماه 1396چاپ فایل PDF 
Farsi روشهای تعیین شمال(بدون وسیله)043270سه شنبه 14 آذر ماه 1396چاپ فایل PDF ماه مورد نظر را از لیست انتخاب کنید :