خوش آمدید
سایت اختصاصی سید محمد ایازی : آرشیو مطالب

مهر-ماه 1397

مطالبنظراتمشاهدهامتیازتاریخعمليات
Farsi فعالیت در NGOهای تخصصی018520يكشنبه 8 مهر ماه 1397چاپ فایل PDF 
Farsi مقالات و انتشارات018920يكشنبه 8 مهر ماه 1397چاپ فایل PDF 
Farsi سوابق آموزشی018560يكشنبه 8 مهر ماه 1397چاپ فایل PDF 
Farsi سوابق پژوهشی019070يكشنبه 8 مهر ماه 1397چاپ فایل PDF 
Farsi سوابق اجرائی018360يكشنبه 8 مهر ماه 1397چاپ فایل PDF ماه مورد نظر را از لیست انتخاب کنید :