خوش آمدید
سایت اختصاصی سید محمد ایازی: نقشه برداری

جستجو پیرامون این موضوع:   
[ برگشت به صفحه اصلی | انتخاب موضوع جدید ]

پایگاه داده مکانی پایه کشور

موضوعات : نقشه برداری

پایگاه داده مکانی پایه کشور

  1. مقدمه

ایده اصلی ایجاد اين پایگاه داده مکانی کشور بر اساس نيازي كه براي بازنگري نقشه‌هاي مقیاس 1:25000 احساس مي‌شد، در سال 1390 در اداره کل نقشه برداری شمالشرق بنا نهاده شد. این نقشه‌ها، که در جریان طرحی مبنی بر تهیه نقشه‌های پوششی کشور با مقیاس 1:25000 به اتمام رسیده است، شامل اطلاعات مکانی و توصیفی می‌باشند. پایگاه داده مکانی مذکور در سالهای 1391 و 92 به کل کشور تعمیم داده شده و اقدامات انجام شده روی کلیه بلوکهای کشور در حال پیاده سازی می باشد.

اطلاعات برداري، رستري و توصيفي جمع‌آوري‌شده در قالب شیت بوده و به منظور استفاده مناسب از آنها نياز به یک پایگاه داده‌های مکانی می‌باشد. این مهم از طریق اتصال و هماهنگ‌سازي این نقشه‌ها در قالب یک نقشه کلی میسر می‌باشد. بر اساس استاندارد تهيه نقشه‌هاي 25000 در سازمان نقشه‌برداري پس از استخراج اطلاعات برداري به روش فتوگرامتري هوايي نقشه‌ها گويا مي‌شوند و اطلاعات توصيفي مربوط به عوارض به آنها متصل مي‌شود. اين اطلاعات در نرم افزار مايكرواستيشن و با كمك يك نرم افزار پايگاه داده مانند Oracle يا Access به عوارض متصل مي‌شوند. پایگاه داده پوششی کشور برای 144 بلوک کشور در اداره کل نقشه‌برداري شمالشرق با استفاده از اين دو منبع داده و با طراحی ساختار داده مناسب نقشه های پوششی و اجرای مراحل آماده سازی داده ها از قبیل تبدیل مختصات، اصلاح ساختار هندسی و توصیفی، یکپارچه سازی عوارض در سطح بلوک و ... تولید گردید.

در کنار پایگاه داده مکانی 1:25000 کشور، پایگاه داده های مکانی نقشه های بزرگ مقیاس و نیز پایگاه داده مکانی رستری که در برگیرنده تصاویر ماهواره ای و عکسهای هوائی (عکسهای آنالوگ که با کیفیت مناسب اسکن گردیده و نیز تصاویر رقومی رنگی)  پیش بینی گردیده است که در کنار هم پایگاه داده اطلاعات مکانی کشور را تشکیل میدهد.

ادامه مطلب

تاریخچه عکسبرداری شهر مقدس مشهد

موضوعات : نقشه برداری

تاریخچه عکسبرداری شهر مقدس مشهد

یکی از روشهای متداول تهیه نقشه های شهری بویژه در شهر های بزرگ که امکان نقشه برداری زمینی در آنها وجود ندارد ،تهیه نقشه از طریق عکسبرداری هوایی و به اصطلاح روش فتوگرامتری می‌باشد.

سابقه عکسبرداری درایران به سال 1334 باز می‌گردد که توسط سازمان نقشه برداری کشور انجام می‌گرفته است. شهر مقدس مشهد نیز از سال 1335 دارای عکس هوائی در مقیاس 1:6000 و 1:40000 می‌باشد. بعد از آن سال مشهد مقدس در سالهای مختلف عکسبرداری شده است که برخی از این عکسها به نقشه تبدیل شده اند.

ادامه مطلب